Referat fra generalforsamlingen

Mariposa ordinære generalforsamling 12-9-2011
———————————————

Afholdt mandag d. 12 september kl 19 i Casa Cultura Brasil Troplicália i Basil Salen

Til stede: Simone, Henrik, Leif, Nikolai, Annika, Søren, Michelle, Jakob, Kiri, Jonas,
Anne, Klaus Holm

Afbud: Jette Lang, Ditte og Annette

1 ) Valg af dirigent og referent.
Referent: Leif
Dirigent: Simone

2 ) Bestyrelsens beretning.
Punkt 2 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Punktet blev
godkendt igen på denne ordinære generalforsamling.

3 ) Kasseren aflægger regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag til budget.
Punkt 3 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. Punktet blev
godkendt igen på denne ordinære generalforsamling.

4 ) Fastlæggelse af kontingent og indbetalingsfrist.
Aktivt kontinget pr. halvår: 250 kr (Studerende dog 200 kr.)
Passivt kontigent pr. halvår: 150 kr
Betalingsfrister: 1.november 2011 og 15.februar 2012

5 ) Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelse: Simone, Henrik, Leif(kasserer), Nikolai og Annika
Suppleanter: Søren, Michelle
Annika og Michelle deltager dog ikke i de daglige øvere.

6 ) Valg af udvalg.
Vi er nu så små, at det ikke giver mening med udvalg. Alle indgår i de
aktiviteter, der er aktuelle. Vi skal have gruppe op og køre.

Vi havde en større debat om, at det nu handler om at bygge gruppen op fra
grunden. Vi skal ikke reklamere med noget, der ikke er der endnu.
Vi skal ikke tage for ambitiøse jobs endnu, men sikre os først at musikerne
kan blive dygtige til at spille og at danserne kan opføre dans i forhold til
musikken.
Vi har en størrelse, hvor vi også kan give den enkelte plads til noget
individuelt: solodanser eller soloinstrument.

7 ) Valg af revisor og suppleant.
Revisor: Anne
Suppleant: Jette Lang
Anne deltager dog ikke i de daglige øvere.

8 ) Orientering omkring undervisere på musiksiden.

Klaus Holm er ny dirigent og underviser i Mariposa. Han er 45 år og har spillet
siden han var 15 år. Det er vigtig at musikere kan spille på flere instrumenter
og også kan spille solo på sit instrument. Derved bliver batteriaet fleksibelt
og kan spille selv få personer. Desuden bliver det mere fedt.
I imellem kan også dansere blive bedt om at spille et instrument.
Glem den med at være store. Vi skal have en anden niche. Målene kan være at vi
er 20 personer om 1 år og vi om 1 år er så dygtige, at vi kan lave mange
forskellige slags jobs.
Selvom Klaus gerne underviser og er dirigent, vil han også gerne give plads til
oplæring af en anden dirigent. (red.: det kunne f.eks. være Ibber).

9 ) Valg af tema.

Sommerfugle (Maripos). Mariposa musikere spiller blot i T-shirt (røde) og
hvide bukser.

10) Indkommende forslag.

Ingen.

11) Eventuelt.

Simone orienterede kort om danseundervisning, hvor hun gerne vil suppleres
en gang om måneden af anden underviser som f.eks. Meire eller Luciano.
Simone understregede også at vi sikre fællesskab og stemning. Nu hvor øveren
er flyttet til om søndagen, tilbyder cafeen en billig gryderet lige bagefter
øveren.

Leif takkede for Tysklandsturen og orienterede om den nye hjemmeside.

Der er lukket for kommentarer.